Tổ chức mô hình học tập: “Cha mẹ vui học cùng con”

Ngày 23/12/2020

- Ngày 12/12/2020, nhà trường tổ chức 2 tiết chuyên đề Tiếng Việt lớp 1 theo Chương trình GDPT 2018 với sự tham gia của toàn thể giáo viên nhà trường, học sinh và phụ huynh học sinh của 2 lớp 1/1 và 1/3. Qua tiết học này, các em học sinh được phát triển thêm kĩ năng đọc, nói, viết,  các  em biết cách ứng xử khi cùng người thân đi mua hàng hóa ở những nơi công cộng (siêu thị, chợ) nhờ vậy các em mạnh dạn hơn, tự tin hơn trong giao tiếp. Bên cạnh đó, phụ huynh cũng nắm bắt được chương trình học và có sự phối hợp tốt với giáo viên khi hướng dẫn cho con em học tập theo chương trình mới này. Với sự nhiệt tình của giáo viên và sự đồng hành của quý phụ huynh chắc chắn rằng mục tiêu thực hiện chương trình GDPT 2018 sẽ thành công tốt đẹp.

* Sau đây là một số hình ảnh trong tiết học:

Ban biên tập