Thông báo Thi tuyển viên chức giáo viên các trường tiểu học công lập thuộc UBND quận Hải Châu năm học 2021-2022

Ngày 29/08/2021

- Thi tuyển viên chức giáo viên các trường tiểu học công lập thuộc UBND quận Hải Châu năm học 2021-2022. Giáo viên có thể xem thông tin chi tiết dưới đây.

Nháy chuột để xem chi tiết

Văn phòng trường