Thông báo nghỉ học

Ngày 04/05/2021

- Theo công văn của SGD&ĐT thành phố Đà Nẵng ngày 3/5/2021 cho trẻ mầm non, học sinh, học viên, sinh viên nghĩ học ngày 4/52021 để phòng, chống dịch Covid-19 đến khi có thông báo mới. Quý phụ huynh và các em học sinh có thể xem chi tiết công văn dưới đây:

Văn phòng trường