Nội dung ôn tập tuần 34, 35 năm học 2020-2021

Ngày 09/05/2021

- Các em học sinh và quý phụ huynh có thể xem chi tiết nội dung ôn tập bằng cách nháy vào các liên kết dưới đây để tải về:

+ Nội dung ôn tập tuần 34

https://drive.google.com/file/d/1EJgHYjXTicVXG8pksBcNdSccn8TWW2N4/view?usp=sharing

+ Nội dung ôn tập tuần 35

https://drive.google.com/file/d/1s27_G3xRLmQ27HdzHQO1kQecTJX3T7Hh/view?usp=sharing

Văn phòng trường