Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2021-2022

Ngày 03/06/2021

- Quý phụ huynh có thể xem chi tiết kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2021-2022 bằng cách nháy chuột vào liên kết dưới đây:

https://drive.google.com/file/d/1O1nkl7MBk5XPkw7J9sMKCo0h43hUXJFh/view?usp=sharing

- Quý phụ huynh nháy chuột vào liên kết dưới đây để xem danh sách tuyển sinh trường Phan Thanh năm học 2021-2022:

https://drive.google.com/file/d/1QG-zdLfdeyJ1t7wG8duZGuXAOMf4wxfS/view?usp=sharing

- Sau đây là các bước để đăng ký tuyển sinh trực tuyến (Dành cho phụ huynh và Học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến):

Ban biên tập