Kế hoạch “Triển khai tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi tại TP Đà Nẵng

Ngày 14/04/2022

- Kính gởi quý phụ huynh và các em học sinh chi tiết Kế hoạch “Triển khai tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi tại TP Đà Nẵng dưới đây:

- Nháy chuột để xem chi tiết

Văn phòng trường