Kế hoạch tổ chức kiểm tra cuối năm và kết thúc năm học 2020 -2021

Ngày 12/05/2021

- Sau đây là kế hoạch phát và thu bài kiểm tra cuối năm học 2020-2021:

- Các em học sinh và quý phụ huynh có thể xem chi tiết kế hoạch bằng cách nháy chuột vào liên kết dưới đây:

https://drive.google.com/file/d/1I0QOdS7A8Qsq9CIbsZUz_l3ab28zys2s/view?usp=sharing