Kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2021)

Ngày 11/05/2021

- Các em học sinh có thể xem chi tiết kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí MInh (15/5/1941-15/5/2021) sau đây:

Đoàn trường