Kế hoạch tổ chức giao lưu học sinh Phan Thanh năm học 2020-2021

Ngày 09/04/2021

I. Mục đích

    Nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, khuyến khích học sinh tham gia sân chơi này.

    Giúp các em tự tin trong giao tiếp và có cơ hội được làm quen với các bạn lớp khác.

    Tạo động lực cho các em tìm tòi, khám phá những kiến thức mới trong học tập và trong cuộc sống xung quanh.

II. Thời gian, điạ điểm

    + Thời gian:   Ngày 15/4/2021

    + Địa điểm: Tại sân trường trường tiểu học Phan Thanh

       Thời gian đăng kí: từ ngày 1/4/2021  đến hết ngày 5/4/2021. (giáo viên chủ nhiệm    các khối lớp tổng hợp danh sách HS tham gia gởi về cô Dung).

III. Đối tượng tham gia:

+ Học sinh được đăng kí trên tinh thần tự nguyện

IV. Nội dung giao lưu:

  Tất cả các môn học và hoạt động giáo dục trong chương trình phổ thông. Học sinh làm bài trên giấy A4 do nhà trường phát. Tất cả các câu hỏi đều làm dưới hình thức trắc nghiệm. Tổng số câu hỏi: 20 câu

 * Khối 1+2 :  (Toán : 4 câu, TiếngViệt: 4 câu, tiếng Anh: 2 câu, TNXH: 3 câu; Đội:  2 câu; Hoạt động trải nghiệm kĩ năng sống 3 câu; Kiến thức địa phương: 2 câu )

 * Khối 3: (Toán: 4 câu, TiếngViệt: 4 câu, tiếng Anh: 2 câu, Tin học: 2 câu, TNXH: 2 câu; Đội: 2câu; kĩ năng sống 2 câu; Kiến thức địa phương: 2 câu.)

* Khối 4+ 5:  (Toán: 3 câu, Tiếng Việt: 3 câu, tiếng Anh: 2 câu, Tin: 2 câu; Khoa: 2 câu; Lịch sử- Địa lí: 2 câu; Đội: 2 câu; kĩ năng sống: 2 câu; Kiến thức địa phương: 2 câu)

V. Tổ chức thực hiện

a/ Thành phần Ban tổ chức

  1. Cô : Nguyễn Lê Uyên   Hiệu trưởng               - Trưởng ban
  2. Cô : Vũ Thị Thu Giang Phó Hiệu Trưởng       - Phó ban
  3. Thầy : Huỳnh Tuấn Dương GV TPT Đội              - Uỷ viên
  4. Cô: Nguyễn Thị Kim Quà Giáo viên  - Uỷ viên
  5. Thầy Nguyễn Minh Tuấn Giáo viên                   - Uỷ viên
  6. Cô: Nguyễn Song Minh Anh  Nhân viên Y tế          - Uỷ viên
  7. Cô: Nguyễn Thị Bích Dung Nhân viên     - Uỷ viên

 b/ Phân công nhiệm vụ:

      + Cô Nguyễn Lê Uyên: Phụ trách chung, duyệt đề giao lưu.

      + Cô Vũ Thị Thu Giang: Lập kế hoạch, phân công công tác cho từng thành viên trong BTC, bố trí thời gian các xuất thi với số lượng HS phù hợp, ra đề giao lưu các khối lớp.

      + Thầy Huỳnh Tuấn Dương: Quay phim chụp ảnh lại toàn bộ quá trình học sinh tham gia, gởi hình ảnh cho thaầy Tuấn cập nhật lên website trường.

      + Cô Nguyễn Song Minh Anh: Phối hợp với cô Kim Quà, thầy Dương coi thi và chấm thi của học sinh. Kiểm tra khoản cách ngồi của học sinh.

     + Cô Dung nhập kết quả hội thi và thông báo kết quả đến các lớp.

     + Thầy Nguyễn Minh Tuấn: trang trí, in pano ....

       Trên đây là kế hoạch giao lưu học sinh Phan Thanh năm học 2020-2021, giáo viên chủ nhiệm thông báo cho học sinh đăng kí và tham gia.


Nơi gởi  

- Hiệu trưởng

- GVCN

- Các bộ phận

- Lưu; HSCM

 Duyệt kế hoạch

 

 

 

Nguyễn Lê Uyên

Người lập kế hoạch

 

 

 

Vũ Thị Thu Giang

Văn phòng trường