Kế hoạch phát động cuộc thi “ Đại sứ văn hoá đọc Đà Nẵng” năm 2021

Ngày 10/04/2021

- Các em học sinh và quý phụ huynh xem chi tiết kế hoạch dưới đây:

https://drive.google.com/file/d/1MZzNCKKIkfk9fM9PprPN6Qq_g0aBkJ4n/view?usp=sharing