Hành trang số

Ngày 19/08/2021

Hành trang số là nền tảng sách điện tử của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam với sứ mệnh mở ra kho tri thức rộng lớn và hỗ trợ việc học tập trực tuyến của học sinh, cũng như giảng dạy của giáo viên.

Quý thầy cô, các em học sinh có thể nháy vào đây để xem chi tiết