Hành động vì một cuộc sống xanh

Ngày 02/04/2021

* Thực hiện phong trào “Ba hơn” của UBND quận về việc xây dựng Quận Hải Châu văn minh hơn, sạch đẹp hơn và An toàn hơn, đồng thời nhằm tổ chức tuyên truyền giáo dục sâu rộng về công tác bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh, xây dựng lối sống thân thiện với môi trường trong đội viên học sinh, ngày 11 tháng 3 năm 2021, Liên Đội Phan Thanh tổ chức ngày hội môi trường với chủ đề “Cuộc sống Xanh”. Đây là hoạt động vừa mang đến cho học sinh một sân chơi bổ ích, lành mạnh đồng thời giáo dục các em học sinh về việc xây dựng một môi trường xanh, sạch đẹp ngay tại nơi học tập, nâng cao ý thức về việc bảo vệ môi trường xung quanh.

            Ngày hội diễn ra với các nội dung:

  • Thuyết trình chủ đề “Cuộc sống xanh”
  • Bài thi Tim hiểu về môi trường
  • Vẽ tranh chủ đề “Cuộc sống Xanh”
  • Làm sản phẩm tái chế

Kết quả Hội thi:

  1. Phần thi Thuyết trình chủ đề “Cuộc sống xanh
  2. Phần thi kiến thức: Tìm hiểu về môi trường
  3. Phần thi Vẽ tranh chủ đề “Cuộc sống Xanh”
  4. Phần thi Làm sản phẩm tái chế :

Ban biên tập