Giới thiệu chương trình “Dạy Tiếng Việt lớp 1” trên Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng

Ngày 10/09/2021

- Quý phụ huynh và các em học sinh xem chi tiết bằng cách nháy chuột vào liên kết dưới đây:

- Nháy chuột để xem chi tiết

Văn phòng trường