Công văn của UBND tp Đà Nẵng v/v tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 03/05/2021

- Quý phụ huynh và các em học sinh có thể xem chi tiết công văn dưới đây:

Văn phòng trường