Chìa khóa vàng để có thực phẩm an toàn

Ngày 19/04/2021

- Để chọn thực phẩm an toàn xin mời các em học sinh và quý phụ huynh có thể tham khảo các video dưới đây:

* Nháy chuột vào đường Link để xem video!

https://youtu.be/nWXSGC_18ww

https://youtu.be/JuujE7FxupY

Ban biên tập