kamagra gel viagra bestellen cialis bestellen kamagra bestellen cialis bestellen kamagra schweiz tadalafil generika viagra bestellen kamagra schweiz cialis schweiz levitra generika cialis generika priligy kaufen viagra bestellen

    GIỚI THIỆU

Trường Tiểu học Phan Thanh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng được thành lập ngày 25/08/1999. Nhà trường vinh dự mang tên Nhà tri thức cách mạng Phan Thanh. Qua 10 năm, với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, các ban ngành và sự nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng toàn thể học sinh nên nhà trường đã từng bước ổn định và phát triển; tạo được niềm tin với các cấp lãnh đạo, với ngành giáo dục và đào tạo và các bậc cha mẹ học sinh.

Nhà trường đã đạt được nhiều kết quả khả quan trong phong trào thi đua dạy tốt - học tốt: Đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc và nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT năm học 2003-2004; đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc và nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố năm học 2004-2005; đạt trường tiên tiến cấp Thành phố năm học 2005-2006; đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc và nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT năm học 2006-2007 và năm học 2007-2008; nhân kỷ niệm 70 năm ngày mất nhà trí thức cách mạng Phan Thanh (1/5/1939–1/5/2009) và kỷ niệm 10 năm ngày thành lập trường, nhà trường được đón nhận Bằng khen của Thủ tướng chính phủ trong năm học 2008-2009;...

(Thầy giáo Nguyễn Hồng Tân - Hiệu trưởng)

..:: Cho m?ng b?n gh tham Website Tru?ng Ti?u h?c Phan Thanh, qu?n H?i Chu, thnh ph? N?ng ::..

 

 

TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN ;
TRANG NHẤT  TIN GIÁO DỤC
  Cập nhật lúc 22/08/2010 (GMT+7)

Năm học 2010-2011 tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT vừa ký ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2010 – 2011 với 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất là tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục. Tham gia góp ý xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng và chủ động xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về lĩnh vực GD&ĐT.

Tiếp tục thực hiện phân cấp quản lý về giáo dục; tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ sở giáo dục. Thực hiện nghiêm túc quy định về công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.Hoàn thành việc chuyển đổi loại hình trường mầm non, phổ thông theo quy định của Luật và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Đổi mới công tác thông tin tuyên truyền.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra. Đổi mới việc đánh giá thi đua các lĩnh vực công tác của ngành. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác pháp chế trong đó tập trung soạn thảo, ban hành các văn bản pháp luật về giáo dục, từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục...

Nhiệm vụ thứ hai là nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục. Tiếp tục triển khai có hiệu quả, sáng tạo các cuộc vận động, phong trào thi đua như cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", cuộc vận động "Hai không", phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và các hướng dẫn về công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục.

Triển khai công tác đánh giá chất lượng giáo dục các nhà trường. Triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020. Tổ chức đánh giá kết quả 10 năm công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia. Nghiên cứu bổ sung các chính sách hỗ trợ giáo viên và học sinh ở vùng dân tộc; củng cố, phát triển trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông dân tộc nội trú. Tiếp tục các giải pháp tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc ở mầm non, tiểu học; bồi dưỡng tiếng dân tộc cho giáo viên vùng dân tộc...

Cụ thể, với Giáo dục mầm non, triển khai thực hiện Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; tập trung hoàn thiện mạng lưới trường, lớp mầm non; tiếp tục triển khai Chương trình giáo dục mầm non mới; tiếp tục đổi mới phương pháp giáo dục trẻ, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Tăng cường quản lý các cơ sở giáo dục mầm non tư thục; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác xã hội hoá giáo dục.

Với Giáo dục phổ thông, tiếp tục triển khai dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng phù hợp với từng đối tượng học sinh. Thực hiện phổ cập giáo dục bậc trung học ở những nơi có điều kiện. Tiếp tục điều chỉnh chương trình, hình thức tổ chức dạy học, hoạt động giáo dục các môn Giáo dục công dân, Thủ công - Kỹ thuật, Mỹ thuật, Âm nhạc, Thể dục thể thao... Ban hành các văn bản quy định về biên soạn, chỉnh sửa, thẩm định chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa. Soạn thảo và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa áp dụng sau năm 2015. Triển khai các bước chuẩn bị cho Việt Nam tham gia chương trình quốc tế đánh giá kết quả học tập của học sinh phổ thông (PISA) vào năm 2012. Triển khai thực hiện Đề án phát triển hệ thống trường trung học phổ thông chuyên giai đoạn 2010-2020.

Giáo dục thường xuyên cần nâng cao nhận thức cho mọi người về "học tập suốt đời" và xây dựng xã hội học tập; tiếp tục củng cố và phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng; tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học. Tiếp tục đa dạng hoá nội dung, chương trình giáo dục, tài liệu hướng dẫn cho học viên, giáo viên; tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng dạy học chương trình giáo dục thường xuyên; tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên; tham gia đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn...

Giáo dục chuyên nghiệp tiếp tục thực hiện việc nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường cơ sở vật chất phục vụ đào tạo trung cấp chuyên nghiệp. Đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng giáo dục, đa dạng hóa các ngành nghề đào tạo, các hình thức đào tạo, các hệ đào tạo và loại hình trường trung cấp chuyên nghiệp. Tích cực thực hiện tốt công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau trung học cơ sở. Đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu xã hội; tiếp tục thực hiện việc xây dựng, công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo và xây dựng lộ trình để thực hiện chuẩn đầu ra.

Nhiệm vụ thứ 3 là chăm lo, đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các văn bản liên quan đến việc thực hiện chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Triển khai thực hiện đại trà chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học (trung học cơ sở và trung học phổ thông), chuẩn hiệu trưởng trường trung họcTổ chức có hiệu quả công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, chú trọng bồi dưỡng kinh nghiệm làm công tác chủ nhiệm lớp.

Hoàn thành bồi dưỡng hiệu trưởng trường phổ thông theo đề án liên kết Việt Nam - Singapore, tiến hành các hoạt động tư vấn, giám sát để phát huy kết quả của việc bồi dưỡng. Triển khai công tác quy hoạch cán bộ trong toàn ngành. Xây dựng quy hoạch đội ngũ giáo viên mầm non và phổ thông giai đoạn 2010-2015 và tầm nhìn đến năm 2020. Có chính sách và kế hoạch để phát triển giảng viên sư phạm, giáo viên các môn học còn thiếu và các môn đặc thù.

Thứ 4, tiếp tục đổi mới công tác tài chính giáo dục. Các địa phương xây dựng và áp dụng mức học phí mới từ năm học 2010-2011. Chấn chỉnh công tác quản lý thu, chi để nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước và nguồn lực của xã hội đầu tư cho giáo dục, chấm dứt tình trạng lạm thu dưới mọi hình thức trong các cơ sở giáo dục.

Các Sở GD&ĐT chủ động phối hợp với cơ quan tài chính để đề xuất định mức chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho mỗi cấp học, trình độ đào tạo theo đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ và phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, ưu tiên ngân sách để thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, chống mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, đảm bảo chi cho giáo dục ở các xã miền núi, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Đẩy mạnh thực hiện xã hội hoá giáo dục, tăng cường huy động các nguồn lực phát triển giáo dục.

Thứ 5: Phát triển mạng lưới trường, lớp học và tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, đồ chơi trẻ em. Đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012. Tiếp tục triển khai Đề án phát triển giáo dục ở 62 huyện nghèo. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách và chế tài liên quan đến mua sắm, bảo quản và sử dụng thiết bị dạy học, đồ chơi trẻ em; đẩy mạnh phong trào tự làm và sử dụng thiết bị dạy học, đồ chơi trẻ em.

Tiếp tục đầu tư, xây dựng các trường mầm non, tiểu học, THCS và THPT đạt chuẩn quốc gia. Đầu tư xây dựng, hiện đại hóa hệ thống trường THPTchuyên. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho các trường trung cấp chuyên nghiệp, các TTGDTX, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp. Chỉ đạo triển khai có hiệu quả, tăng cường kiểm tra, giám sát việc đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị dạy học ở địa phương.

Để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT yêu cầu Giám đốc Sở GD&ĐT căn cứ tình hình thực tiễn địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các phòng GD&ĐT, các trường và cơ sở giáo dục ở địa phương thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011; tích cực tham mưu với Tỉnh/ Thành uỷ, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh/ thành phố có Nghị quyết về công tác giáo dục và Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010-2011 ở địa phương; chủ động phát huy sự cộng tác, phối hợp giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể để ngành Giáo dục có điều kiện thuận lợi thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

M.Tuấn (Theo GD&TĐ)
Quay lại In bản tin Gửi bản tin cho bạn  
 XEM TIẾP TIN TỨC:
  Xây dựng quy tắc an toàn khi đón học sinh trở lại trường (25/04)
  Sinh khí mới cho ngành Giáo dục (24/11)
  Ứng dụng CNTT vào giảng dạy có hiệu quả (23/11)
  Bộ GD&ĐT ban hành chương trình tiếng Anh tiểu học (03/10)
  Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gửi thư chúc mừng nhân dịp khai giảng năm học mới 2010 - 2011 (06/09)
  Tiểu học: không dạy quá 7 tiết/ ngày (18/08)
  Thí điểm dạy tiếng Anh bắt buộc từ lớp 3 (31/07)
  Ông Phạm Vũ Luận được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng GD-ĐT (19/06)
  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Học tập là nguồn sức mạnh quốc gia (03/06)
  Từ 1/7 cả nước áp dụng mức học phí mới (16/05)
  Trường THCS Nguyễn Khuyến tuyển 220 học sinh năm học 2010 - 2011 (22/03)
  Từ 1-1-2010, trường học không còn khói thuốc (31/12)
  Công bố Luật Giáo dục sửa đổi (19/12)
  Học sinh được nghỉ Tết Canh Dần 11 ngày (15/12)
  Nhiều môn đánh giá học sinh tiểu học bằng nhận xét (01/11)
 

Xem tin ngày:

 
 

SỰ KIỆN NỔI BẬT

 

TIN MỚI CẬP NHẬTSPAN>

DANH MỤC CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 - NĂM HOC 2020-2021

Thông báo tuyển dụng viên chức của UBND Quận Hải Châu

LIÊN ĐỘI PHAN THANH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 130 NGÀY SINH NHẬT BÁC HỒ (19/5/1890 - 19/5/2020)
Giới thiệu sách nhân Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Bác Hồ
TÁC PHẨM DỰ THI VIẾT VỀ NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC TRÊN DỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LẦN THỨ HAI – NĂM 2020
Toàn bộ học sinh trường TH Phan Thanh đã đến trường.
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN THANH CHUẨN BỊ CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO HỌC SINH ĐI HỌC LẠI.
Xây dựng quy tắc an toàn khi đón học sinh trở lại trường
Cuộc thi viết về "Tấm gương người tốt, việc tốt" năm 2020.
Kế hoạch “Đại sứ Văn hóa đọc Đà Nẵng” năm 2020
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG CỦA BÁC

"Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh..."

Bản Di chúc bất hủ và thắng lợi vẻ vang của cách mạng nước ta

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục

THƯ VIỆN ẢNH

Ông Huỳnh Văn Hoa, Thành uỷ viên, Giám đốc Sở GD-ĐT phát biểu

Các đại biểu và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường

Trường đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Đại biểu và CBGVNV của trường dự Lễ

Đại biểu và CBGVNV của trường dự Lễ

Học sinh của trường

Tiết mục văn nghệ của học sinh của trường

Tiết mục văn nghệ của học sinh của trường

Quang cảnh Hội thi Viết chữ đẹp cấp trường

Hình ảnh trường tổ chức Tết Trung thu 2009 cho học sinh

Trường tổ chức Hội thi Viết chữ đẹp và Olympic tiếng Anh

Các đại biểu và BGH nhà trường

Thầy giáo Lê Văn lạc, Hiệu trưởng đánh trống khai giảng năm học mới 2011-2012

Thầy Nguyễn Hồng Tân - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu nhân kỷ niệm 29 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam

Học sinh giỏi Phan Thanh 2011 - 2012

Đại hội chi đoàn năm học 2011-2012

Đại hội chi đoàn năm học 2011-2012

SINH HOẠT KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11

DANH MỤC CHÍNH

 THNG BO

LỊCH KIỂM TRA CÁC MÔN HỌC CUỐI NĂM 2019-2020

KẾ HOẠCH KIỂM TRA GIỮA KÌ II –NĂM HỌC 2019-2020

Nội dung dạy học các môn học từ tuần 21 đến 35

Tổ chức cho HS đi học 2 buổi/ngày và bán trú từ ngày 11/5/2020

Thời gian biểu và cổng đón đưa học sinh cụ thể của nhà trường trong tuần học từ ngày 4/5/2020 đến ngày 8/5/2020:

Nhập từ khoá

cần tra cứu thông tin

Chọn:

   

XEM LỊCH

  PHỤ HUYNH CẦN BIẾT

Đà Nẵng mở 4 kênh tiếp nhận thông tin bảo vệ trẻ em

Bổ sung việc tổ chức các hoạt động dạy và học sau khi học sinh đi học lại của Phòng GDĐT

DANH MỤC CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1. NĂM HỌC: 2020-2021

Những điều học sinh cần làm để tránh Covid-19

Lưu ý cần biết để phòng, chống Covid-19 khi học sinh đi học trở lại

lin k?t thng tin

Thời khoá biểu

Danh sách GVCN, học sinh và kết quả học tập

Giáo án điện tử

Phần mềm tiện ích

 LIÊN KẾT WEBSITE

THÔNG TIN ONLINE

Tổng số: 1417906 lần xem

 Số người đang online: 
 
 

Ch? d? phn gi?i t?t nh?t

1024 by 768 pixels

 

 
Trường TH Phan Thanh - TP Đà Nẵng

Website chính thức Trường Tiểu học Phan Thanh

Trưởng ban biên tập: Cô giáo Nguyễn Lê Uyên - Hiệu trưởng

Địa chỉ 117 Nguyễn Chí Thanh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng - Điện thoại: (84+511). 3893024

Email: th_phanthanh@yahoo.com.vn

Đầu trang

Developed by Phạm Đức Tuấn

benh dau lung nguyen nhan benh dau xuong khop nguyen nhan thoai hoa khop goi thoat vi dia dem cot song co trieu chung dau khop goi nam lim xanh sam ngoc linh quan jean nam ao so mi nam ao thun nam pa lang cap dien toi keo may toi dien pa lang xich keo tay may nen khi may nen khi puma vinhomes harbour city